Module 4

Van inzicht naar inzet

In het ideale werkproces zijn zorgvraag en zorgaanbod met elkaar in balans en is ons werk perfect georganiseerd. Een speciaal ontwikkeld instrument brengt ons naar deze ideale situatie. Met behulp van dat instrument inventariseren we welke zorg onze cliënten nodig hebben en om welke deskundigheidsniveaus dat vraagt. We zetten ons beschikbare budget zo efficiënt en effectief mogelijk in om op elk moment het juiste niveau te bieden. Het eindproduct van deze module is een werkrooster dat aansluit op de behoefte van onze cliënten en een werkverdeling waarin we het werk van de afdeling plannen.

Handleiding

Van inzicht naar inzet

Uitgebreide beschrijving: stap voor stap door deze module. Inclusief verwijzing naar bijlagen

Logboek

Bijlage 4.1

Logboek voor overzicht qua opbrengsten en het zetten van de juiste vervolgstappen

Kwaliteitskader 3 Perspectieven

Bijlage 4.2

Tool om het gesprek aan te gaan vanuit 3 perspectieven: cliënt, medewerker
en organisatie

TEAMSCAN

Bijlage 4.3

Checklist over hoe de samenwerking binnen de teams, maar ook daarbuiten verloopt

FOrmat Voortgangs-rapportage

Bijlage 4.4

Checklist voor het maken van de voortgangsrapportage van deze module

Format Plan van Aanpak

Bijlage 4.5

Checklist voor het opstellen van het Plan van Aanpak om de PDCA-cyclus te blijven volgen.

Folder

Van inzicht naar inzet

Compacte beschrijving van module 4