Module 2

Taken schrappen

In deze module kijken we kritisch naar ons werk. We inventariseren de taken die we doen en onderzoeken of we die anders kunnen organiseren. Ook kijken we of er taken zijn die we kunnen schrappen. Alle taken passeren de revue, denk aan de administratie, de zorgtaken en de overleggen met collega’s en cliënten. Het resultaat van het reorganiseren en schrappen, is dat we meer tijd hebben om zorg en aandacht te geven aan onze cliënten.

Tools

De tools van module 2 zijn hieronder te downloaden, als pdf (klik op het icoon). De bijlagen 2.1, 2.3 en 2.4 zijn op pc en laptop ook als tekstdocument beschikbaar (klik op roze bijlage nummer).
Klaar voor gebruik!

HANDLEIDING Module 2

De schrapsessie

Uitgebreide beschrijving: stap voor stap door deze module. Inclusief verwijzing naar bijlagen.

Voorbereidings-opdracht inventarisatiefase

Voorbereidingsopdracht: activiteiten inventariseren om te schrappen

Inventarisatie-schema startbijeenkomst

Bijlage 2.2

Schema waarin alle te schrappen activiteiten uit bijlage 2.1 verzameld worden voor de volgende stap: prioriteren.

Format Plan van Aanpak

Checklist voor het opstellen van het Plan van Aanpak van de schrapsessie

Format voortgangs-rapportage

Checklist voor het maken van de voortgangsrapportage voor deze module

Folder Module 2

 De schrapsessie

Compacte beschrijving van module 2