Module 1

Werkplek opruimen

Als je werkplek opgeruimd is, werk je efficiënter en prettiger. In module 1 halen we op een leuke en praktische manier de bezem door de werkplek. Om te beginnen maken we foto’s van de werkruimtes zoals die bij de start zijn. Vervolgens gaan we aan de slag met de 5S-methode: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en stimuleren. Als we die doorlopen hebben, is de werkplek van de foto onherkenbaar. De afdeling is opgeruimd en iedereen weet waar alles ligt. Zoeken naar een bloeddrukmeter? Dat is verleden tijd!

Tools

De tools van module 1 zijn hieronder te downloaden, als pdf (klik op het icoon). De bijlagen 1.6 en 1.7 zijn op pc en laptop ook als tekstdocument beschikbaar (klik op roze bijlage nummer).
Klaar voor gebruik!

HANDLEIDING Module 1

De opgeruimde werkplek

Uitgebreide beschrijving: stap voor stap door deze module. Inclusief verwijzing naar bijlagen.

5S-model

Bijlage 1.1

Uitleg van het 5S-model: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en stimuleren.

Voorbeeldcollage Nul- en eindmeting

Bijlage 1.2

Ter inspiratie:
fotocollage van nul- en eindmeting

Vragenlijst Nulmeting

Bijlage 1.3

Vragenlijst voor nulmeting,
in te vullen door medewerkers

Vragenlijst EINDMEting

Bijlage 1.4

Vragenlijst voor eindmeting,
in te vullen door medewerkers

Werkwijze borgingsteam

Bijlage 1.5

Uitleg van werkwijze borgingsteam

Scorelijst Borgingsteam

Schema voor controleronde door het borgingsteam

3-maands-rapportage

Format voor bundeling van de resultaten van de ingevulde scorelijsten door het borgingsteam

FOLDER MODULE 1

De opgeruimde werkplek

Compacte beschrijving van module 1